ટૂટીફ્રૂટી આઇસક્રીમ

09 Nov ટૂટીફ્રૂટી આઇસક્રીમ

 1. એક વાડકીમાં 50 ગ્રામ જેટલું ઠંડું દૂધ લઈ તેમાં જી. એમ. એસ. પાઉડર અને સી. એમ. સી. પાઉડર બરાબર મિક્સ કરી સાઇડમાં રાખવું.
 2. દૂધમાં પાઉડર બરાબર ઓગળી જાય ત્યાં સુધી હલાવવું.
 3. હવે બાકીના દૂધને એક તપેલીમાં લઈ, ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકવું.
 4. દૂધમાં ઊભરો આવે પછી મીડિયમ તાપે 8-10 મિનિટ ઉકાળવું.
 5. પછી પાઉડર મિશ્રીત દૂધ તેમાં નાંખી, બરાબર મિક્સ કરવું.
 6. ત્યારબાદ તેમાં ખાંડ નાંખી, મીડિયમ તાપે દૂધને થોડીવાર ઉકાળવું.
 7. દૂધ થોડું ઘટ્ટ થાય એટલે ગેસ પરથી ઉતારી, ઠંડું કરવા મૂકવું.
 8. દૂધ એકદમ ઠંડું થાય એટલે તેમાં ક્રીમ અને વેનીલા એસેન્સ નાંખી, તેમાં થોડીવાર બ્લેડર ફેરવી સ્મુધ બનાવવું.
 9. પછી એલ્યુમિનિયમના ડબ્બામાં ભરી, ફ્રિજમાં મૂકવું.
 10. આઇસક્રીમથોડી જામે એટલે ફ્રિજમાંથી બહાર કાઢી, તેને મિક્સરમાં નાંખી, દૂધ એકદમ સ્મુધ થાય અને થોડું ફીણ જેવું થાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરવું.
 11. અને તેમાં ટૂટીફ્રૂટી નાંખી તેને ફરી મિક્સ કરવું.
 12. હવે તેને એલ્યુમિનિયમના ડબ્બામાં અથવા કેન્ડીના મોલ્ડમાં ભરી, આઇસક્રીમ ને ફ્રિજમાં સેટ થવા મુકવો.
 13. આઇસક્રીમ બરાબર જામી જાય એટલે ફ્રિજમાંથી બહાર કઢી, તેની પર મનપસંદ ફલેવરના સિરપ રેડી, ટૂટીફ્રૂટી આઇસક્રીમની મજા લેવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.