ટીંડોરાંનું અથાણું

09 Nov ટીંડોરાંનું અથાણું

 1. ટીંડોરાંને ધોઈ તેની ચાર ચીરિયો કરી સમારી લો.
 2. ત્યારબાદ એક વાસણમાં લઈ તેમાં મીઠું ભેળવી 3-4 ક્લાક સુધી ઢાંકીને મૂકી રાખો.
 3. હવે 3-4 કલાક પછી તેમાંથી વધારનું પાણી કાઢી ટીંડોરાં ને કોરા પાડી લો.
 4. હવે એક પેન ને ગરમ કરી તેમાં મેથીના દાણા, રાઈના કુરિયા અને વરિયાળી ને 1-2 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે શેકી લો.
 5. થોડો કલર બદલાય ત્યાં સુધી જ શેકો વધારે શેકવું નહીં.
 6. હવે તે ઠંડા થાય એટલે તેને મિક્સરમાં પીસી લો.
 7. ત્યારબાદ એક વાસણમાં રાઈનું તેલ ગરમ કરી લો.
 8. હવે તેમાં પીસેલા કુરિયા અને ટીંડોરાં નાંખી મિક્સ કરી લો.
 9. હવે તેમાં લાલ મરચું, હળદર અને મીઠું નાંખી બરાબર મિક્સ કરી લો અને ત્યારબાદ તેમાં વિનેગર નાંખી બધું મિક્સ કરી લો.
 10. એક એર-ટાઈટ બરણીમાં ભરી દિવસમાં બે વાર બરાબર હલાવી લેવું.
 11. બે દિવસ પછી અથાણું ઉપયોગમાં લઈ શકાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.