જીરા બિસ્કિટ

09 Nov જીરા બિસ્કિટ

  1. પ્રથમ એક બાઉલમાં બટર લો. પછી બટર સફેદ ક્રીમી ના થાય ત્યાં સુધી ફેંટો.
  2. હવે ઘઉંનો લોટ અથવા મેંદાનો લોટ, મીઠું, બેકિંગ પાઉડર અને બેકિંગ સોડા ચારણી વડે ચાલી લો.
  3. કોઈ ગઠ્ઠો નથી તેની ખાતરી કરીને લોટને ચાળવું.
  4. હવે તેમાં 1 ચમચી જીરું નાંખી બરાબર મિક્સ કરી લો.
  5. કઠણ મિક્સર તૈયાર કરો..
  6. 3 ચમચી દૂધ ઉમેરો અને લોટ બાંધવાનું શરૂ કરો.
  7. લોટ બરાબર મિક્સ થાય પછી તેને લંબગોળાકારમાં ડો તૈયાર કરો..
  8. તેને પ્લાસ્ટિકમાં લપેટી 30 મિનિટ માટે રેફ્રિજરેટર કરો.
  9. જાડા બિસ્કિટ આકાર ના ટુકડા કાપો અને પકવવા માટે ટ્રે પર મૂકો. અને ઉપરના ભાગે થોડું જીરું છાંટી ધીમેથી દબાવો.
  10. 180 ડીગ્રી પ્રેહીટેડ ઓવનમાં 15 મિનિટ માટે બેક કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.