ચોકો વેનીલા

09 Nov ચોકો વેનીલા

  1. એક બાઉલમાં તેલ અને માખણ લઈને તેમાં દળેલી ખાંડ નાખવી અને બરાબર ફીણી લેવું.
  2. હવે તેમાં વેનીલા એસેન્સ અને મીઠું નાખવું.
  3. ત્યારબાદ તેમાં મેંદાનો લોટ અને દૂધ નાંખીને એક પાતળું ખીરું તૈયાર કરવું.
  4. ધ્યાન રહે ખીરું વધારે પાતળું ન થઈ જાય.
  5. હવે એક નોનસ્ટિક તવીમાં એક ચમચા વડે ખીરું લઈને તેને ગોળાકાર પૂડલાંની જેમ પાતળું લેયર કરવું.
  6. કોનનું પડ તૈયાર થાય એટલે તેને એલ્યુમિનિયમ કોન મોલ્ડ વડે કોન બનાવી લેવા.
  7. એમ બાકીના કોન બનાવી લેવા.
  8. હવે આ કોનમાં અંદરની ફરતી બાજુએ ચોકોલેટ સિરપ લગાવવું.
  9. પછી વેનીલા આઇસક્રીમનો સ્કૂપ ભરીને તે કોનમાં મૂકવો.
  10. તેના ઉપર પણ ચોકોલેટ સિરપ નાખવો અને વાલા-વાલા ઘનું મહારાજને પીરસવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.