ખાટી કેરીનું અથાણું

09 Nov ખાટી કેરીનું અથાણું

 1. રાજાપૂરી કેરીને ધોઈને તેના ટુકડા કરીને તેને હળદર-મીંઠામાં ભેળવીને 1 દિવસ તેને એક કોટનના કપડાં ઉપર સૂકવી દેવા.
 2. એક વાસણમાં રાઈના કુરિયા, ધાણાના કુરિયા અને મેથીને કુરિયા લેવા તેમાં હળદર નાખવી.
 3. એક લોયામાં ૩ ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવું વરાળ નીકળે એટલુ ગરમ કરવું.
 4. તેને પછીથી નવશેકું થાય ત્યારે રાઇ, મેથીઅને ધાણાના કુરિયા ઉપર નાંખીને બધું મિક્સ કરી તેને ઠંડું થવા દો.
 5. ઠંડું થાય પછી કાશ્મીરી લાલ મરચું અને રેશમપટ્ટી મરચું મિશ્ર કરવું.
 6. એક લોઢીમાં મીઠું શેકી લેવું આ શેકેલા મીઠાને મસાલામાં ભેળવી દો.
 7. આ તૈયાર મસાલામાં કેરીના ટુકડા નાંખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લો.
 8. હવે ઉપરથી વરિયાળી નાંખી મિક્સ કરી દો.
 9. હવે એક કડાઈમાં 250 ગ્રામ તેલ વરાળ નીકળે ત્યાં સુધી ગરમ કરવું.
 10. ત્યારબાદ તેને ઠંડું થયા બાદ અથાણાંમાં ભેળવી દેવું.
 11. આ અથાણાંને કાચની બરણીમાં ભરી દેવું.
 12. 1 અઠવાડીયા સુધી રોજ એકવાર બરોબર મિક્સ કરી દેવું.
 13. 1 અઠવાડીયા પછી અથાણું ઉપયોગમાં લેવા માટે તૈયાર છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.