કોઠાંની ચટણી

09 Nov કોઠાંની ચટણી

  1. સૌ પ્રથમ કોઠાને ફોડીને તેમાંથી માવો કાઢી લો.
  2. પછી મિક્સર જારમાં કોઠાનો માવો, આખું જીરું, મીઠું, મરચાં, કોથમીર અને ગોળ નાંખીને પીસવું.
  3. તેમાં થોડી ચટણી પાતળી બનાવવા થોડું પાણી ઉમેરીને પીસવું.
  4. તો તૈયાર છે કોઠાની ખાટી મીઠી ચટણી.
  5. આ ચટણીને રોટલી, પરોઠા, થેપલા વગેરે સાથે ખાઈ શકાય છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.