કેળાંનું રાઈતું

09 Nov કેળાંનું રાઈતું

  1. કેળાના જીણા ટુકડા કરવા.
  2. દહીં માંથી પાણી નિતારી તેમાં કેળાના ટુકડા, વાટેલું જીરું, આદું, મરચાં, ખાંડ અને મીઠું નાખવું.
  3. આ બધું મિશ્રણ બરાબર હલાવી તૈયાર છે કેળાનું રાયતું અને પીરસતી વખતે કોથમીર ભભરાવવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.