કેરી મઠો

09 Nov કેરી મઠો

  1. સૌ પ્રથમ દૂધને ગરમ કરી હૂંફાળું ગરમ રહે પછી તેમાં એક ચમચી દહીં નાંખી દહીં જામી જાય ત્યાંસુધી અથવા 6-8 કલાક સુધી રહેવા દો.
  2. હવે 6-8 કલાક બાદ જામેલા દહીંને મલમલના કપડામાં કાઢી એકદમ ફિટ પોટલીવાળી દો અને તેને લટકાવી દો.
  3. હવે 1 કેસર કેરીનો રસ કાઢી લો, અને 2 કેરીનાં ટુકડા કરી ફ્રીજમાં ઠંડું થવા માટે મૂકી દો.
  4. લગભગ ચારેક કલાકમાં બધું પાણી નીતરી ગયા બાદ પોટલી છોડી દહીંનો માવો એક બાઉલમાં કાઢી લો.
  5. ત્યારબાદ તેમાં દળેલી ખાંડ નાંખી આ મિશ્રણને ઝીણી ચારણીથી ચાળી લો.
  6. હવે તેમાં કેસરી કલર, કેરીના ટુકડા અને રસ નાંખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું.
  7. ત્યારબાદ ફ્રીજમાં ઠંડો કરીને સર્વ કરી શકાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.