કેન્ડી

09 Nov કેન્ડી

  1. એક કડાઈમાં ખાંડ અને પાણી લઈને તેને ઉકાળવું.
  2. પછી તેમાં કલર, લીંબુના ફૂલ અને એસેન્સ નાખવા.
  3. બરાબર મિક્સ કરીને ચાસણી કરતાં પાતળું લિક્વિડ તૈયાર થાય પછી તેને ઠંડું કરી લેવું.
  4. હવે આ લિક્વિડને કેન્ડીના મોલ્ડમાં ભરીને ફ્રીઝરમાં જમાવવા મૂકવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.