કાઠીરોલ

09 Nov કાઠીરોલ

  1. બધા કલરના કેપ્સીકમ અને ઝૂકીનીના નાના ચોરસ ટુકડા કરવા. તે બધું એક બાઉલ માં લેવું.
  2. પનીરના નાના ટુકડા કરી તેમાં ઉમેરવા.
  3. હવે તેમાં સ્વાદાનુસાર વાટેલા આદું-મરચાં ,દહીં, પંજાબી મસાલો અને મીઠું નાંખી 4 કલાક સુધી ઢાંકીને રાખી મૂકવું.
  4. 4 કલાક પછી ફુલ ગેસ પર એક નોનસ્ટિક કઢાઈમાં તેલ મૂકી આ મિશ્રણને શેકી બધું પાણી બાળી નાખવું
  5. હવે રોલ બનાવવા માટે એક રોટલી લઈ તેના પર લીલી ચટણી મૂકવી,વચ્ચે વઘારેલું શાક અને ચીઝ મૂકવી.
  6. હવે આ રોટલીનો રોલ વાળી લેવો.
  7. પછી તવા પર તેલ મૂકી ને શેકી લેવું.
  8. આ જ રીતે બધા રોલ વાળી ને શેકી લેવા અને ગરમાગરમ પીરસવું
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.