કાજુનો મેસૂબ

09 Nov કાજુનો મેસૂબ

  1. સૌ પ્રથમ કાજુને ઠંડા ક્રશ કરી લેવા.
  2. ત્યારબાદ 1 બાઉલમાં ખાંડ અને પાણી મિક્સ કરી 3 તારની ચાસણી બનાવી તેમાં કાજુનો ભૂકો ઉમેરવો.
  3. તે દરમ્યાન બીજા ગેસ ઉપર ઘી ગરમ કરવા મૂકવું.
  4. હવે આ ઘીને કાજુના મિશ્રણમાં ધીમે ધીમે ઉમેરતા જવું અને હલાવતા જવું.
  5. આ રીતે મેસૂબ ફૂલતો જશે અને તે બરાબર ફૂલી જાય ત્યારબાદ જલ્દીથી તેને એક ટ્રેમાં લઈ લેવું.
  6. ઠંડું પડે પછી તેમાં કાપા પાડીને ટ્રેને પલટાવી પીસ અલગ કરી લેવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.