કચ્છી પેંડા

09 Nov કચ્છી પેંડા

 1. સૌ પ્રથમ માવાને છીણી લો.
 2. હવે તેમાં ખાંડ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી દો.
 3. પછી એક કડાઈમાં આ મિશ્રણને ગરમ કરવા મૂકો.
 4. શરૂઆતમાં થોડી મિનિટ વધુ તાપમાં ગરમ કરવું.
 5. પછી ધીમા તાપે ગરમ થવા દેવું.
 6. મિશ્રણ ઘટ્ટ થઈ જાય ત્યારે એલચી ઉમેરી દેવી.
 7. તેને બરાબર મિક્સ કરી ગેસ બંધ કરી દેવો.
 8. હવે મિશ્રણને ઠંડું થવા દેવું.
 9. પછી હાથ વડે ગોળ પેંડા વાળી થોડું પ્રેસ કરી પેંડાનો આકાર આપવો.
 10. આ રીતે બધા પેંડા વાળી લેવા.
 11. તૈયાર છે કચ્છી પેંડા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.