કચુંબર

09 Nov કચુંબર

  1. સૌ પ્રથમ એક બાઉલમાં શાકભાજી મિક્સ કરો.
  2. હવે તેમાં બધા મસાલા ઉમેરી એક સરખું મિક્સ કરો.
  3. તૈયાર છે કચુંબર.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.