આમચૂરની ચટણી

09 Nov આમચૂરની ચટણી

  1. સૌ પ્રથમ એક સ્ટીલનું બાઉલ લઈને તેમાં પાણી, આમચૂર પાઉડર અને કોર્ન ફ્લોર લઈ મિક્સ કરી લેવો.
  2. હવે આ મિશ્રણ ગરમ કરવા મૂકવું.
  3. પછી તેમાં ગોળ, મીઠું, લાલ મરચું, ગરમમસાલો, મરી પાઉડર, સૂંઠ પાઉડર, સંચળ, જીરા પાઉડર અને ખાંડ ઉમેરી બરાબર હલાવવું.
  4. હવે તેમાં લાલ કલર ઉમેરીને મિશ્રણ ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવું.
  5. તૈયાર છે આમચૂરની ચટણી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.