આંબળાનું અથાણું

09 Nov આંબળાનું અથાણું

  1. સૌ પ્રથમ આંબળાંને ધોઈ તેના નાના ટુકડા કરી ઠળિયા કાઢી નાખવા.
  2. ત્યારબાદ એક પેનમાં તલને શેકી લેવા અને પછી મેથીના દાણાને પણ શેકી બાજુમાં રાખી લેવા.(2-3 મિનિટ શેકવા)
  3. ત્યારબાદ શેકેલા તલ અને મેથીના દાણાને મિક્સરમાં કરકરા પીસી લેવા.
  4. હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવું તેમાં આંબળાં નરમ થાય ત્યાં સુધી સાતળવા ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરવો.
  5. ત્યારબાદ સાંતળેલા આંબલમાં મીઠું, હળદર, પીસેલા તલ અને મેથીના દાણાનો ક્રશ મિક્સ કરવો.
  6. હવે આ મિશ્રણને ઠંડું થવા દેવું.
  7. હવે તેમાં લાલ મરચાં અને મિર્ચ પાઉડર ઉમેરી એક હવાબંધ ડબ્બામાં ભરી લેવું.
  8. 3 દિવસ બાદ આંબળાંનું અથાણું તૈયાર થઈ જશે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.