આંબલીની ચટણી

09 Nov આંબલીની ચટણી

  1. સૌ પ્રથમ આંબલીને ગરમ પાણીમાં 30થી 40 મિનિટ સુધી પલાળી રાખવી.
  2. ત્યારબાદ એક તપેલીમાં તેને 3 થી 4 મિનિટ સુધી બાફવા દેવી.
  3. પછી તેને ઢાંકીને ઠંડી થાય ત્યાં સુધી તેને રહેવા દો.
  4. પછી તે આંબલીને મિક્સર જારમાં પીસી લેવી.
  5. પછી તેને ચાસણીમાંથી ગાળી લેવી.
  6. થોડું પાણી નાંખી શકાય પછી એક લોયામાં 1 ચમચી તેલ ઉમેરવું.
  7. પછી તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ તેમાં જીરું નાંખીને તે જીરુ જાય પછી તેમાં આમલી નાંખી દેવી.
  8. પછી તેમાં ગોળ મીઠું, કાળું મીઠું, જીરુ પાઉડર, સૂંઠ,વરિયાળી પાઉડર, લાલ મરચું અને ખાંડ ઉમેરી તેને બરાબર હલાવવું.
  9. ત્યારબાદ 5 થી 6 મિનિટ સુધી તેને ઘીમાં ગેસે ઉકાળવી.
  10. પછી ગેસ બંધ કરી ઠંડી થવા દો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.