વેનીલા એસેન્સ

26 Nov વેનીલા એસેન્સ

વેનીલા એસેન્સ સામાન્ય રીતે એથિલ આલ્કોહોલ અને પાણીના મિશ્રણમાં વેનીલા શીંગોને પલાળીને બનાવેલ એક કુદરતી ઉત્પાદન છે. જ્યારે કૃત્રિમ રીતે વેનીલા એસેન્સ રાસાયણિક પદ્ધતિથી ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે આઇસક્રીમ બનાવવા ઉપરાંત અનેક વાંગીઓમાં થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.