લીલા અંજીર

26 Nov લીલા અંજીર

આયુર્વેદ પ્રમાણે અંજીર સ્વાદિષ્ટ-મધુર, શીતળ, પૌષ્ટિક, પચવામાં ભારે, વાયુ અને પિત્ત નાશક, રક્ત વિકૃતિઓને મટાડનાર અને મળને સરકાવનાર છે. અંજીરમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ ભરપૂર હોવાથી સાંધાના દુખાવા, વાળ, દાંત અને હાડકાંની મજબુતી માટે બહુ મહત્વનાં છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.