લાલ મરચાં

26 Nov લાલ મરચાં

મરચું એક પ્રકારનું શાક છે, જે મસાલા તરિકે પણ વપરાય છે. તેમાં આયર્નનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, જે લોહી માટે સારું હોય છે. સાથે તેમાં ખાસ વિટામીન સી હોવાના કારણે તે શરીરને બીજા અનેક આહારથી આયર્ન એબ્ઝોર્બ કરવા દે છે. કેલરીને બાળવામાં આ અસરકારક છે. આ એવી જ રીતે કેલરીને બાળે છે, જેમ એક્સર્સાઇઝ કેલરીને સળગાવે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.