લાલ ખારેક

26 Nov લાલ ખારેક

ખારેકમાં મિનરલ્સ ભરપુર હોય છે. શાકાહારી ખોરાકમાં ભાગ્યેજ મળે તેટલું આયર્ન ખારેકમાં સારી એવી માત્રામાં હોય છે. જે વ્યક્તિને ખુબ થાક લાગતો હોય, શારિરીક અને માનસિક કામ વધુ રહેતા હોય તેમણે ખારેક ખાવી જોઇએ, આયર્ન સિવાય ખારેકમાંથી ઝિંક , ફોસ્ફરસ, કોપર, સેલેનિયમસ, પોટેશિયમ પણ ભરપુર પ્રમાણમાં મળે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.