મગ

26 Nov મગ

મગને ગ્રીન ગ્રામ કે ગોલ્ડન ગ્રામ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. માંદગીમાંકે ઉપવાસ પછી, અગ્નિ સાવ મંદ પડી ગયો હોય ત્યાંરે, મગનું ઓસામણ, મગનું પાણી, મગની દાળ કે ઢીલી ખીચડી ખાવી જોઈએ. મગ પચવામાં ખુબ હલકા તેમજ પૌષ્ટિક છે. મગમા કાર્બોહાઈડ્રેટસની માત્રા વધારે પ્રમાણમા હોવાથી બ્લડ સુગર ઓછી કરવામાં અને ડાયાબિટીસ નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.