મગની દાળ

26 Nov મગની દાળ

મગની દાળમાં પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટસ અને ફસ્ફોરસ હોય છે. મગની દાળની ખાસ વાત એ છે કે તે પચવામાં હલકી હોય છે. કોઈ પણ બીમારી પછી શરીર અશક્ત થઈ જાય છે, ત્યારે મગની દાળ ખાવાથી શરીરને તાકાત મળે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.