બટેકા

26 Nov બટેકા

એક કંદમૂળ છે. અનેક પ્રકાર અને કલરના હોય છે. સમાન્ય રીતે બટેટા,બટેકા અને પોટેટોના નામથી ઓળખાય છે. અનેક વિવિધ વાનગીઓ બાનવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. તે ત્વચાને સુરક્ષિત કરવામાં, રુધિરભિસરણને વધારવામાં અને આંખોને સ્વસ્થ રાખવામાં પણ મદદ કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.