ફટકડી

26 Nov ફટકડી

ફટકડી લાલ અને સફેદ બે પ્રકારની હોય છે. મોટાભાગે સફેદ ફટકડીનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફટકડીને એન્ટિ બેક્ટેરિયલ કહેવાય છે. આયુર્વેદમાં તેના ઘણા ફાયદા અને ઉપયોગ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જેવા કે, ઘા પડવો, ઇજા થવી, ચામડીનું બળી જવું, દાંતનો દુખાવો વગેરે માટે ફટકડી ઘરમાં હાથવગી જ રાખવી જોઈએ.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.