પાપડ ખાર

26 Nov પાપડ ખાર

પાપડ ખાર એ ક્ષારયુક્ત મીઠું છે જે સોડિયમ કાર્બોનેટ અને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટથી બનેલું છે. તે મુખ્યત્વે પાપડ બનાવવામાં વપરાય છે. પાપડ ને ક્રિસ્પી બનાવવા અને પાપડને તળતી વખતે તેની સાઈઝ વધારવામાં તે જરૂરી છે. જોવામાં તે ખાવાના સોડા જેવોજ દેખાઈ છે પરંતુ તેનાથી થોડો અલગ છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.