નીલવા દ્રાક્ષ

26 Nov નીલવા દ્રાક્ષ

નીલવા દ્રાક્ષ કે જે કિસમિસના નામથી પ્રચલિત છે. તેમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં ફ્રુક્ટોઝ અને ગ્લુકોઝ જોવા મળે છે. જે એનર્જી આપવા સાથે સાથે વજન વધારવામાં પણ મદદગાર કરે છે. તેમાં ભરપૂર માત્રામાં ફાઈબર રહેલું છે. ફાઈબર ખોરાકના પાચનમાં મદદરૂપ છે ઉપરાંત આંતરડાની સફાઈ માટે પણ ઉપયોગી નીવડે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.