ટમેટાં

26 Nov ટમેટાં

ટામેટાનો ઉપયોગ મોટેભાગે શાકમાં સ્વાદ વધારવા માટે થાય છે. પરંતુ શાકભાજી ઉપરાંત આરોગ્ય માટે ટમેટા ખૂબ ફાયદાકારક છે. વિટામિન સી, લાઇકોપેન, પોટેશ્યમ ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં ટામેટાંમાં જોવા મળે છે. વધુમાં, કોલેસ્ટેરોલને ઘટાડે તેવા તત્વો પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા છે. ટામેટાં ખાટાં, ભુખ લગાડનાર, આહારનું પાચન કરાવનાર, મળને સરકાવનાર અને રક્તને શુદ્ધ કરનાર છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.