ચોખાના પૌવા

26 Nov ચોખાના પૌવા

પૌંઆ એ પોલીશ કર્યા વગરના ચોખાને ચપટા કરીને બનાવાતો એક ખાધ્ય પદાર્થ છે. તેનો ઉપયોગ તાજા નાસ્તા અને ટકે તેવા નાસ્તા, ફરસાણ આદિ બનાવવા થાય છે. પૌઆ એકદમ હળવો ખોરાક હોવાથી તે સરળતાથી પચી જાય છે. જે લોકોને પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ રહેતી હોય તેમના માટે પૌઆનું સેવન વરદાન સમાન છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.