ચણાનો લોટ

26 Nov ચણાનો લોટ

ચણાની દાળ માથી બાનવવામાં આવતો ચણાનો લોટ બે પ્રકારનો હોય છે એક જીણો જે ‘બેસન’ લોટ કહેવાય છે અને બીજો જાડો જે કરકરા લોટ તરીકે ઓળખાય છે. ચણાના લોટમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વધુ હોય છે પરંતુ ધાન્યના લોટમાં રહેલું ગ્લુટન એમાં હોતું નથી. તેમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ પણ વધુ હોય છે. અનેકવિધ ફરસાણની વાનગીઓમાં તેનો બહોળો ઉપયોગ થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.