ઓલિવ

26 Nov ઓલિવ

ઓલિવને વિટામિન E અને સોડિયમનું પાવરહાઉસ ગણવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ અનેક વાનગીઓ બનાવવામાં થાય છે. ઓલિવ ડિજનરેટિવ રોગોની શરૂઆત મોડી થાય તેમાં મદદ કરે છે, એનિમિયા અટકાવવા અને વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.