All Publications » Audio » Bhaktiras

Bhaktiras

 1. 1. Namu Premvati Na.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     09:42
 2. 2. Hari Mile Borasadi Ke.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     03:47
 3. 3. Shobhe Shobhe Rasikvar.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     05:38
 4. 4. Maru Tam Sathe.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     03:28
 5. 5. Keise Jau Paniya.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:28
 6. 6. Ha Re Nandajina Ho.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     04:25
 7. 7. Taru Chogu Aavi Ne.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:11
 8. 8. Mitaladi Mari Re.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     04:41
 9. 9. Latakada Tare.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     05:12
 10. 10. Nainama Rakhu Re.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:28
 11. 11. Mare Mahole Aavo.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     01:44
 12. 12. Hari Variya Re Hari.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:38
 13. 13. Tara Mukhadani Morar.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     05:24
 14. 14. Mane Madiya Sahajanandswami.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     04:47